Informatie
voor tandartsen

Bel nu voor een afspraak
24/7 bereikbaar

Oorsprong
Mondzorg Poli

Om de spoedeisende mondzorg in Amsterdam te professionaliseren is in 2011 in samenwerking met o.a. het Slotervaartziekenhuis de Mondzorg Poli geopend. Vanaf dat moment kon iedereen, 365 dagen per jaar, op één vaste locatie in een ziekenhuis terecht voor spoedeisende mondzorg. De Mondzorg Poli was hiermee de eerste in Nederland en is inmiddels de langst bestaande aanbieder van deze zorg.

Na het succes in Amsterdam is de Mondzorg Poli benaderd door de lokale tandartskringen uit Utrecht, Almere, ’s-Hertogenbosch, Haarlem en Geleen (Limburg) om ook in die steden de spoedeisende mondzorg buiten de reguliere openingstijden te organiseren. Het zijn onze unieke randvoorwaarden die ons zo ver hebben gebracht in Nederland en de start van een Mondzorg Poli gebeurt uitsluitend in samenspraak met de lokale tandartsen en kringbesturen.

Werkwijze van Mondzorg Poli
 • Patiënten kunnen 365 dagen per jaar buiten praktijkuren van de eigen tandarts terecht voor spoedeisende mondzorg. Ook patiënten zonder eigen tandarts.

 • De coördinatie van de afspraken wordt via een centraal telefoonnummer uitgevoerd via het Tandarts-bemiddelingsbureau (TBB).

 • Bij TBB vindt gestandaardiseerde triage plaats bij het maken van de afspraken.

 • Na behandelding worden alle patiënten terugverwezen naar hun eigen tandarts.

 • Er wordt gebruik gemaakt van een beperkte, tot spoedeisende mondzorg gerelateerde, tarievenlijst tandheelkundige zorg.

 • Wij nemen geen patiënten aan, doen geen vervolgbehandelingen of second opinions.

 • Patiënten (en de eigen tandarts) krijgen een factuur, ontslagbrief en eventueel gemaakte foto’s.

Voordelen samenwerken met Mondzorg Poli

 • Tandartsen hoeven geen spoeddiensten meer te organiseren.

 • Wij zitten op goed bereikbare en veilige locaties.

 • Geen betaald 0900-nummer.

 • Mondzorg Poli is toegankelijk: patiënten hoeven niet direct te betalen.

 • Patiënten krijgen altijd informed consent, de kosten zijn dus altijd duidelijk.

 • Wij kunnen een vlotte doorverwijzing naar de Huisartsenpost, SEH of afdeling MKA faciliteren.

 • Ons team bestaat uit meer dan 40 uitsluitend in Nederland gediplomeerde (BIG-geregistreerd) tandartsen.

 • Ook opvang overdag is 7 dagen per week gewaarborgd.

 • Directe terugkoppeling aan de eigen tandarts om de kwaliteit te kunnen monitoren en om de eigen tandarts in staat te stellen de behandeling weer over te nemen.

 • Na de behandeling ontvangt de eigen tandarts een verslag en röntgenfoto’s via Zorgmail

 • De tandarts van Mondzorg Poli is achteraf beschikbaar voor intercollegiaal overleg

 • Uit een door de VGT gepubliceerde lijst van door de Inspectie voor de Gezondheidszorg geconstateerde gebreken in de tandartspraktijk blijkt dat de Inspectie het op prijs stelt als er tussen tandarts en waarnemer(s) een schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten. Deze kunt u uiteraard van de Mondzorg Poli aangeleverd krijgen.

 • Door samen te werken kunnen we de opvang geheel inrichten volgens de wensen van de tandartsen uit de kring. Zoals bijvoorbeeld de opvang overdag lokaal in de kring te laten organiseren dankzij onze exclusieve samenwerking met het Tandartsbemiddelingsbureau (TBB) het en tijdens avond/nacht/weekend bij de Mondzorg Poli.

 • Jarenlange ervaring in het waarnemen voor kringen, individuele tandartsen, instellingen (zoals de Stichting Bijzondere Tandheelkunde en het ACTA), verwijspraktijken en specialisten.

Kwaliteit bij Mondzorg Poli
 • Ons team bestaat uit uitsluitend BIG-geregistreerde tandartsen die affiniteit hebben met spoedeisende mondzorg.

 • Wij werken volgens de KNMT Richtlijnen, Dental Trauma Guide en eigen opgestelde gestandaardiseerde behandelprotocollen.

 • Wij werken met moderne technieken en apparatuur. Initiële wortelkanaalbehandelingen bijvoorbeeld worden ook met roterend instrumentarium uitgevoerd.

 • Mondzorg Poli organiseert interne nascholing voor de tandartsen.

 • Er worden regelmatig interne complicatie besprekingen gehouden.

 • Alle processen worden constant gemonitord, geëvalueerd en vastgelegd.

Samenwerken met
Mondzorg Poli

Meer informatie over samenwerken met Mondzorg poli? Wij komen graag met u in contact. Stuur een e-mail naar oprichter en directeur Maarten Muijen.