Ruim 100.000 spoedbehandelingen
succesvol uitgevoerd

Bel nu voor een afspraak
24/7 bereikbaar

Dé tandartsenspoedpost voor Amsterdam,
Almere, Den Bosch, Utrecht,
Haarlem en Geleen (Limburg)

Voor alle tandheelkundige pijn- en spoedklachten kunt u voor een behandeling bij ons terecht. Spoedbehandelingen worden, op afspraak, 365 dagen per jaar uitgevoerd. Geen directe nood, wel (pijn)klachten? U krijgt altijd binnen 24 uur een afspraak bij onze spoedtandarts. Voor eventuele vervolgbehandelingen, controles, preventie en reguliere behandelingen verwijzen wij u door naar uw eigen tandarts.

Welke kosten zijn er aan
de spoedtandarts verbonden?

De tarieven bij de spoedtandarts zijn hetzelfde als bij een gewone tandarts. De tarieven worden bepaald door de overheid en zijn dus in heel Nederland hetzelfde. De kosten van een behandeling bij de spoedtandarts bedragen meestal tussen de 75 en 200 euro en zijn uiteraard afhankelijk van wat er moet gebeuren, maar zullen zelden meer dan 300 euro bedragen. U kunt de tandarts altijd vragen wat de behandeling zal gaan kosten.

Betalingen

Als u bent behandeld door een tandarts op de Mondzorg Poli ontvangt u daarvan een factuur. Deze kan per PIN of creditcard ter plaatse voldaan worden. U kunt de factuur dan eventueel zelf declareren bij uw zorgverzekeraar, als u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten.

Ook kan de factuur achteraf naar u verstuurd worden. De factuur wordt dan afgehandeld door Admizeker aan wie wij de facturatie hebben overdragen. Admizeker zal indien mogelijk de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen. Voor het gedeelte dat niet vergoed wordt krijgt u dan de restfactuur thuisgestuurd. Let op: en uw burgerservice-nummer (BSN) geverifieerd kan worden. Wij handelen daarbij volgens de Wet gebruik burgerservicenummers in de zorg en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vergoeding en verzekeringen

Volwassenen kunnen eventueel een aanvullende verzekering afsluiten voor tandartszorg. De vergoedingen en kosten hiervan lopen uiteen, voor vragen over vergoedingen kunt het beste kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Tegenwoordig hebben veel mensen een verzekering voor tandartskosten na een ongeval. In het geval van ongelukken zoals een val kan de schade dan vergoed worden. Ook hiervoor geldt dat u het beste contact op kan nemen met uw verzekeraar.

Meer informatie over vergoedingen mondzorg en aanvullende tandartsverzekeringen:

Vergeet uw kosten niet aan te geven in uw belasting-aangifte! Zorgkosten zijn in sommige gevallen aftrekbaar!

Worden de kosten gedekt door uw zorgverzekeraar?

Ongeacht de zorgverzekeraar behandelen wij iedereen, ook als u niet aanvullend bent verzekerd voor de tandarts. Spoedeisende mondzorg valt vanaf 18 jaar niet onder de basisverzekering. Als u een aanvullende tandheelkundige verzekering heeft, wordt spoedeisende mondzorg door uw zorgverzekeraar meestal achteraf vergoed. Tot 18 jaar wordt spoedeisende mondzorg en tandheelkunde volledig vergoedt vanuit de basisverzekering (met uitzondering van orthodontie en kroon- en brugwerk). Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

De meest voorkomende
behandelingen

Consult

Probleem gericht consult, onderzoek, medische anamnese of controle door de tandarts van de Mondzorg Poli meestal in combinatie met een röntgenfoto.

Vulling

Restauratie met een vulling en meestal in combinatie met een röntgenfoto. De vulling voorkomt verdere kiespijn en herstelt de functie.

Initiële wortelkanaalbehandeling

Initiële behandeling per kanaal in combinatie met röntgenfoto’s. Deze behandeling moet altijd worden afgemaakt bij uw eigen tandarts of specialist (tandarts-endodontoloog). Deze vervolgingrepen brengen extra kosten met zich mee.

Behandeling abces

Over het algemeen zal de tandarts het abces verhelpen door middel van een wortelkanaalbehandeling of een grondige reiniging onder het tandvlees. Als het tandvlees erg gezwollen is zal het abces worden ontlast zodat pus kan afvloeien om de druk te verlichten.

Antrumsluiting

Een open antrum is een open verbinding tussen de mond en de neusbijholte en kan ontstaan na het verwijderen van een kies. Het sluiten van deze opening door de tandarts van de Mondzorg Poli vindt bij voorkeur dezelfde dag plaats.

Spalken tand na trauma

De tandarts maakt uw losgeraakte tand met een spalk vast aan de niet beschadigde buurtanden. De losgeraakte tand blijft zo stevig op zijn plaats en groeit weer vast. In de meeste gevallen moet de spalk na 2 tot 6 weken worden verwijderd.

Behandeling van een kaakbreuk

Bij behandeling door de tandarts van een kaakfactuur als gevolg van trauma wordt er altijd gestreefd naar het weer vast groeien van het bot in de juiste stand. Daar komt nog bij dat ook de tandbogen van onder- en bovenkaak exact op elkaar moeten passen.

Extractie

Het door de tandarts chirurgisch verwijderen of trekken van een tand of kies in combinatie met een röntgenfoto (inclusief verdoven en hechten)

Nu een spoedtandarts nodig?

U kunt ons 24/7 bereiken om een afspraak te maken