RUIM 50.000

SPOEDBEHANDELINGEN
SUCCESVOL UITGEVOERD

Met spoed een tandarts of mondzorg nodig?

Bel altijd eerst even voor een afspraak
24/7 bereikbaar

24/7 bereikbaar
Amsterdam
Utrecht
Almere
Den Bosch

Dé spoedtandarts in Amsterdam, Utrecht en Almere: onze behandelingen

Voor welke spoedeisende mondzorg of tandheelkundige zorg u ook komt, de
Mondzorg Poli heeft op elk probleem een antwoord. Uniek aan de Mondzorg Poli is dat
wij als spoedtandarts in ziekenhuizen zitten en 7 dagen per week (dag en nacht) telefonisch bereikbaar zijn.

Welke kosten zijn er aan de spoedtandarts verbonden?

Als u bent behandeld door een tandarts op de Mondzorg Poli ontvangt u daarvan een factuur. Op uw rekening vindt u alle verrichtingen van de tandheelkundige behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Onze tarieven zijn conform de tarief beschikking zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

De kosten van een spoedbehandeling variëren meestal tussen de 40 en 200 euro en zijn uiteraard afhankelijk van wat er moet gebeuren, maar zullen vrijwel nooit meer dan 250 euro bedragen. Voorafgaand aan de behandeling kunt u altijd met de tandarts de kosten bespreken.

Als u zichzelf niet kunt legitimeren, u geen BSN nummer heeft, u een toerist bent of wegens omstandigheden in de schuldsanering zit dient u de factuur altijd direct te betalen. Bij voorkeur met PIN of Credit Card (MasterCard, Visa of Maestro). U kunt de factuur, nadat u deze bij ons heeft voldaan, zelf indienen bij uw verzekering voor een mogelijke vergoeding.

De Mondzorg Poli heeft de facturatie overgedragen aan Infomedics en daarom ontvangt u in de meeste gevallen achteraf de factuur. De factoringmaatschappij (Infomedics) zal indien mogelijk de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen. Indien u een aanvullende tandheelkundige verzekering heeft, zal na aftrek van het niet vergoede deel Infomedics u een restfactuur sturen. Als u geen aanvullende tandheelkundige verzekering heeft ontvangt u de gehele factuur via Infomedics.

Worden de kosten gedekt door uw zorgverzekeraar?

Ongeacht de zorgverzekeraar behandelen wij iedereen, ook als u niet aanvullend bent verzekerd voor de tandarts. Spoedeisende mondzorg valt vanaf 18 jaar niet onder de basisverzekering. Als u een aanvullende tandheelkundige verzekering heeft, wordt spoedeisende mondzorg door uw zorgverzekeraar meestal achteraf vergoed. Tot 18 jaar wordt spoedeisende mondzorg en tandheelkunde volledig vergoedt vanuit de basisverzekering (met uitzondering van orthodontie en kroon- en brugwerk). Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Een greep uit de meest voorkomende behandelingen:

Consult

Probleem gericht consult, onderzoek, medische anamnese of controle door de tandarts van de Mondzorg Poli meestal in combinatie met een röntgenfoto.

Vulling

Restauratie met een vulling en meestal in combinatie met een röntgenfoto. De vulling voorkomt verdere kiespijn en herstelt de functie.

Extractie

Het door de tandarts chirurgisch verwijderen of trekken van een tand of kies in combinatie met een röntgenfoto (inclusief verdoven en hechten)

Initiële wortelkanaalbehandeling

Initiële behandeling per kanaal in combinatie met röntgenfoto’s. Deze behandeling moet altijd worden afgemaakt bij uw eigen tandarts of specialist (tandarts-endodontoloog). Deze vervolgingrepen brengen extra kosten met zich mee.

Behandeling abces

Over het algemeen zal de tandarts het abces verhelpen door middel van een wortelkanaalbehandeling of een grondige reiniging onder het tandvlees. Als het tandvlees erg gezwollen is zal het abces worden ontlast zodat pus kan afvloeien om de druk te verlichten.

Antrumsluiting

Een open antrum is een open verbinding tussen de mond en de neusbijholte en kan ontstaan na het verwijderen van een kies. Het sluiten van deze opening door de tandarts van de Mondzorg Poli vindt bij voorkeur dezelfde dag plaats.

Spalken tand na trauma

De tandarts maakt uw losgeraakte tand met een spalk vast aan de niet beschadigde buurtanden. De losgeraakte tand blijft zo stevig op zijn plaats en groeit weer vast. In de meeste gevallen moet de spalk na 2 tot 6 weken worden verwijderd.

Behandeling van een kaakbreuk

Bij behandeling door de tandarts van een kaakfactuur als gevolg van trauma wordt er altijd gestreefd naar het weer vast groeien van het bot in de juiste stand. Daar komt nog bij dat ook de tandbogen van onder- en bovenkaak exact op elkaar moeten passen.

Met spoed een tandarts of mondzorg nodig?

Bel altijd eerst even voor een afspraak
24/7 bereikbaar